Postia Hampurista


Kirje Torstenilta

Rakennusvaihe

HVS 100 vuotta

Hamun osuus kirjassa

Kirjoitimme talven aikana sähköpostia Hamburg VII:n alkuperäisen kodin vetäjälle, Torsten Hilbertille, Hamburgischer Verein Seefahrtiin. Torsten kirjoitti meille välittömästi takaisin ja lupasi tutkia mitä heiltä voisi Hamburg VII:n historiaan liittyvää heiltä voisi löytyä. Viime viikolla saimme Saksasta postia. Mukana oli Torstenin ystävällinen kirje, kirja HVS:n historiasta ja kuvia Hamburg VII:stä.

Kuvista ja kirjasta saa jonkinlaisen mielikuvan sadoista meitä ennen Hamun kannella purjehtineista miehistä ja naisista. Ensimmäisen 7 vuotensa aikana Hamu oli purjehtinut noin 100 000 merimailia. Se vastaa yli neljää kierrosta maapallon ympäri ja keskimäärin 40 merimailia päivässä.


Hamburg VII 2014